The Sigle of the University

 


Monografia cercetarii

Coperta Cuprins (pdf)

Centre de Cercetare Institutionalizate de Interes Local si National (pdf)

 

03. Centrul de Cercetare pentru Performanta Umana (pdf)

04. Centrul de Cercetare - Managementul Proceselor Energetice (pdf)

05a. Centrul de Cercetare si Inginerie Tehnologica in Conversia Energiei Electromagnetice (pdf)

05b. Centrul de Cercetare in Tehnologia Informatiei, Electronica si Automatica (pdf)

05c. Centrul de Cercetari, Proiectari in Energiilor Nepoluante (pdf)

06a. Centrul de Cercetare in Inginerie Mecanica si Automobile - IMA (pdf)

06b. Centrul de Cercetare in Ingineria si Managementul Sistemelor Integrate de Productie si Servicii - PRODUCTICA (pdf)

07a. Centrul de Cercetare - Studii si Analize Teritoariale (pdf)

07b. Institutul de Istorie si Studii Euroregionale (pdf)

08. Centrul de Cercetare a Schimbarilor Culturale Nationale in Contextul Globalizarii (pdf)

10. Centrul de Cercetare si Creatie Artistica (pdf)

11a. Centrul de Cercetare a Factorilor de Risc pentru Agricultura, Silvicultura, Mediul Inconjurator si Industrie Alimentara (pdf)

11b. Centrul de Cercetare a Sistemelor Biotehnice, Ecologice si Silvice (pdf)

12a. Centrul de Cercetare in Fizica Materialelor (pdf)

12b. Centrul de Cercetare in Sisteme Informatice Distribuite (pdf)

12c. Centrul de Cercetare in Analiza Reala si Complexa (pdf)

12d. Centrul de Cercetari Biologice (pdf)

12e. Centrul de Cercetare in Chimie Aplicata (pdf)

13. Centrul de Cercetare pentru Competitivitate si Dezvoltare Durabila (pdf)

14. Centrul de Cercetare in Stiinte Juridice si Administrative (pdf)

15. Centrul de Studii pe Problemele Identitatii si Migratiei (pdf)

16a. Centrul de Cercetare Fundamentala si Aplicata in Domeniul Psihologiei (pdf)

16b. Centrul de Cercetare si Inovare in Domeniul Stiinte ale Educatiei (pdf)

16c. Centrul de Studiiasupra Transformarilor Sociale (pdf)

20. Centrul de Cercetari Interdisciplinare Educatie - Cultura - Societate (pdf)

22. Centrul National de Cercetari Geotermale (pdf)