The Sigle of the University

 


Programul Leonardo da Vinci

PREZENTARE GENERALA - LEONARDO DA VINCI  (LDV)

Programul Leonardo da Vinci (LDV) se adreseaza tuturor organismelor si institutiilor publice si / sau private cu personalitate juridica  care intervin sau sunt interesate in actiunile de formare profesionala (FP). Persoanele fizice (tineri elevi, absolventi, formatori, persoane defavorizate pe piata muncii etc.) pot participa intr-un proiect LDV numai prin intermediul unei institutii sau a unui organism cu personalitate juridica, care are calitatea de aplicant sau coordonator in proiectul respectiv.
Obiectivele specifice ale programului Leonardo da Vinci:
- sa sprijine participantii la activitati de formare initiala si continua sa dobandeasca si sa utilizeze cunostinte, aptitudini si calificari in vederea facilitarii dezvoltarii personale, a capacitatii de angajare si a participarii la piata europeana a muncii; 
- sa sprijine imbunatatirea calitatii si a inovatiei in sistemele, institutiile si practicile de educatie profesionala si formare profesionala; 
- sa imbunatateasca atractivitatea educatiei profesionale si a formarii profesionale, precum si a mobilitatii pentru angajatori si persoane, si sa faciliteze mobilitatea persoanelor in formare profesionala;
- sa promoveze competitivitatea, creativitatea, insertia profesionala si spiritul antreprenorial;
Obiectivele operationale ale programului Leonardo da Vinci sunt urmatoarele:
- imbunatatirea calitatii si cresterea volumului mobilitatii pe intreg teritoriul Europei a persoanelor implicate in educatia profesionala si formarea profesionala initiala si in formarea continua, astfel incat numarul stagiilor in intreprinderi sa creasca cel putin pana la 80 000 pe an, pana la sfarsitul programului de invatare continua; 
- imbunatatirea calitatii si cresterea volumului cooperarii dintre institutii sau organizatii care ofera posibilitati de invatare, intreprinderi, parteneri sociali si alte organisme relevante din intreaga Europa; 
- facilitarea dezvoltarii unor practici inovatoare in domeniul educatiei si formarii profesionale, cu exceptia nivelului superior, precum si a transferului acestora, de la o tara participanta la alta; 
- imbunatatirea transparentei si recunoasterii calificarilor si competentelor, inclusiv a celor obtinute prin invatare nonformala si informala; 
- incurajarea invatarii limbilor straine moderne; 
- sprijinirea dezvoltarii, in domeniul invatarii continue, a unui continut, a unor servicii, pedagogii si practici inovatoare bazate pe TIC.

Obiectivele Programului Leonardo da Vinci se realizeaza prin urmatoarele tipuri de masuri:
- Certificate institutionale; acestea reprezinta recunoasterea capacitatii unei institutii de a gestiona la un nivel superior de calitate proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci pentru un anumit grup tinta.

- Mobilitatea persoanelor, prin:                                                                             
     - Plasamente transnationale in intreprinderi sau institutii de formare;
     - Plasamente si schimburi cu scopul dezvoltarii profesionale ulterioare a formatorilor, consilierilor de orientare, a responsabililor institutiilor de formare si a celor care raspund de planificarea formarii si orientarea in cariera in cadrul intreprinderilor.

- Parteneriate axate pe teme de interes comun pentru organizatiile participante;

- Proiecte multilaterale, in special cele care urmaresc imbunatatirea sistemelor de formare prin transferul de inovatie;

- Proiecte multilaterale de dezvoltarea inovatiei si a bunelor practici;

- Retele tematice de experti si organizatii care se ocupa cu probleme specifice legate de invatamantul si formarea profesionala;

- Vizite pregatitoare pentru mobilitate, parteneriat, activitati de proiect sau retea;

- Alte initiative menite sa promoveze obiectivele Programului Leonardo da Vinci (Masuri acompaniatoare). 

Mobilitatea persoanelor

1.  IVT - Formare profesionala initiala
Actiunea urmareste sprijinirea mobilitatii transnationale in educatia si formarea profesionala  initiala si este impartita in doua sub-grupe:
a. Mobilitate pentru ucenici
b. Mobilitate pentru persoane in formare profesionala initiala in mediul preuniversitar
 
O mobilitate transnationala de formare profesionala initiala consta intr-un plasament pentru o perioada de formare profesionala si/sau experienta de munca, cuprinsa intre 2 si 39 de saptamani, realizata de un participant (ucenic, elev, formabil, etc. in IVT) intr-o intreprindere sau o institutie de formare din alta tara participanta. In cazul in care plasamentul de formare se face intr-o institutie de formare, se va defini clar legatura dintre experienta practica si necesitatile de formare ale participantului.
 
2.  PLM - Persoane de pe piata muncii
Actiunea urmareste sa sprijine mobilitatea persoanelor angajate, a liber profesionistilor sau persoanelor care doresc sa se angajeze (inclusiv absolventi) si care efectueaza o perioada de formare profesionala si/sau experienta de munca in strainatate, cuprinsa intre 2 si 26 de saptamani.  Participantul se va forma intr-o intreprindere sau centru de formare din alta tara participanta. In cazul in care plasamentul se face intr-o institutie de formare, se va defini clar legatura dintre experienta practica si necesitatile de formare ale participantului.

3. VETPRO - Profesionisti in educatie si formare profesionala
Actiunea urmareste sprijinirea mobilitatii transnationale a persoanelor care raspund de formarea profesionala si/sau resursele umane. Un proiect de mobilitate pentru profesionistii din educatia si formarea profesionala se concentreaza pe transferul, imbunatatirea si actualizarea competentelor si/sau practicilor si metodelor inovatoare din domeniu. Formatorii, profesorii sau alte persoane care raspund de formarea profesionala vor face schimb de experienta, pe o perioada cuprinsa intre 1 si 6 saptamani, cu corespondentii lor.

Parteneriate
Un Parteneriat Leonardo da Vinci este un cadru pentru activitati de colaborare de mica anvergura desfasurate intre organizatiile care activeaza in domeniul educatiei si formarii profesionale (VET) si care colaboreaza pe teme de interes comun pentru organizatiile participante. Unele proiecte se pot concentra mai mult pe participarea activa a formabililor, in timp ce altele se vor concentra pe colaborarea dintre profesori, formatori sau profesionisti VET. Colaborarea poate sa cuprinda nu numai scoli sau institutii VET, ci si intreprinderi, parteneri sociali sau alte parti interesate VET. Colaborarea se poate realiza la nivel national, regional sau local, dar si la nivel sectorial, cum ar fi in cadrul domeniilor VET sau sectoarelor economice.

Transfer de inovatie – TOI

Scopul proiectelor multilaterale Leonardo da Vinci “Transfer de inovatie” este sa imbunatateasca atractivitatea si calitatea sistemului european VET prin adaptarea si integrarea continutului sau rezultatelor inovatoare din proiecte Leonardo da Vinci anterioare sau din alte proiecte de inovatie, in companii si in sistemele de formare profesionala publice si/sau particulare, la nivel national, local, regional sau sectorial.

Actiuni centralizate - actiuni in cadrul LLP care sunt gestionate de catre Agentia Executiva:

Dezvoltarea inovatiei
Proiectele multilaterale Leonardo da Vinci “Dezvoltarea inovatiei” sunt proiecte de colaborare transnationala care au scopul de a imbunatati calitatea sistemelor de formare prin dezvoltarea procedeelor, metodelor si continuturilor inovatoare privitoare la educatia si formarea profesionala (VET). Inovatia inseamna a face lucruri noi sau a gasi cai noi de a face lucruri cunoscute. Pentru proiectele de Dezvoltare a inovatiei aceasta inseamna ca se dezvolta ceva nou (continuturi, metode, procedee etc.), ca rezultat final al proiectului.

Retele multilaterale
Retelele tematice au ca scop intarirea legaturilor dintre diferiti ’’actori’’ implicati in formarea profesionala, sprijinirea si imbunatatirea calitatii, a dimensiunii europene si a vizibilitatii activitatilor sau chestiunilor de interes comun in domeniul educatiei si formarii profesionale.

Masuri acompaniatoare
Proiectele dezvoltate in cadrul actiunilor ’’Masuri acompaniatoare’’ urmaresc promovarea obiectivelor si rezultatelor proiectelor Leonardo da Vinci.

Detalii despre programul Leonardo da Vinci, precum si documentele necesare pentru elaborarea proiectelor sunt disponibile la urmatoarele adrese de internet:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm 

pe site-ul agentiei nationale, urmarind programul Leonardo da Vinci:

http://www.anpcdefp.ro/

precum si pe site-ul Universtitatii din Oradea:

http://info.uoradea.ro, butonul Relatii internationale – Programe internationale, programul Leonardo da Vinci

 

Proiecte:

Project RO 04 B P PP 17 5006 Training Center for Health Care Prophylactic and Rehabilitation Services

Proiect LdV: The development of competencies and abilities for the research programmes’ coordinators in the academic and research environment

Proiect LLP LdV PLM 2007 RO nr. 15 Aplicatii de internet evoluate pentru invatare bazata pe memorie vizuala

Proiect LLP LdV PLM 2007 RO n. 15 Dezvoltarea de competente privind integrarea tehnologiilor multimedia si de comunicatii in procesul de formare a tinerilor cercetatori

Proiect LLP LdV PLM 2007 Ro 059 Dezvoltarea abilitatilor de comunicare interculturala la tinerii profesori de limba engleza

Proiect 502360-LLP-1-2009-1-AT-LEONARDO-LMP Burnout Intervetion Training for Managers and Team Leaders: http://www.burnoutintervention.eu/index.php?id=15&L=4

Proiect 2010-1-NL1-LEO05-02658 Learning for Living: Innovations in Career Education / L4L: http://www.hihohiho.com/activeprojects/L4L/KPCstockroom.html