The Sigle of the University

 


Structura conducerii

SENATUL UNIVERSITATII DIN ORADEA

Senatul Universitatii din Oradea, structura de conducere a universitatii, se constituie si functioneaza in baza prevederilor Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, in conformitate cu prevederile Cartei Universitatii din Oradea si ale Regulamentului de organizare si functionare a Senatului Universitar.

Senatul universitar reprezinta comunitatea universitara si este cel mai inalt for de decizie si deliberare la nivelul universitatii.

Hotararile adoptate de Senatul universitar sunt obligatorii pentru toti membrii comunitatii Universitatii din Oradea.

 

Presedintele Senatului Universitatii din Oradea

Prof.univ.dr. Sorin CURILA - CV, mesajul Presedintelui Senatului

E-mail: senat.presedinte@uoradea.ro

Domenii de competenta: Limbaje de programare, Prelucrarea si Analiza Semnalelor Multidimensionale, Separarea surselor de informatie si Realitate virtuala.

 

Cancelar general al Senatului Universitatii din Oradea

Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUS - CV

E-mail: cancelar.general@uoradea.ro

Domenii de competenta: ecuatii diferentiale, analiza spectrala si wavelet, matematici aplicate in economie.

 

Lista membrilor Senatului Universitatii din Oradea, lista studentilor membri ai Senatului Universitatii din Oradea

 

Comisii permanente si de specialitate:

Comisia de Buget-Finante; presedinte: conf.univ.dr. Marcel Bolos; ROF; procedura de lucru

Consiliul Cercetarii; presedinte: prof.univ.dr. Cristian Grava; ROF

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii; presedinte: prof.univ.dr. Mariana Muresan; procedura de lucru

Comisia de Invatamant; presedinte: lector dr. Lavinia Onica Chipea; ROF

Comisia pentru Probleme Sociale si Studenti; presedinte: prof.univ.dr. Marius Tepelea; ROF

Comisia de Relatii Academice Internationale si Interne; presedinte: prof.univ.dr. Lia Maria Pop; ROF; comunicate

Comisia de Strategie si Reforma; presedinte: s.l.dr. Radu Breja; ROF

Comisia pentru valorificarea si administrarea patrimoniului; presedinte: conf.univ.dr. Ioan-Constantin Tarca; ROF

Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial intern; presedinte: conf.univ.dr. Simona Bodog; ROF

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Conducerea operativa a institutiei de invatamant superior este asigurata de Consiliul de Administratie, alcatuit din rector, in calitate de presedinte, prorectori, decani,  director general administrativ si un reprezentant al studentilor.

Facultatile si departamentele sunt conduse de consilii. Consiliile facultatilor sunt prezidate de decani, iar consiliile departamentelor de directori de departament. Consiliul facultatii organizeaza si conduce intreaga activitate din facultate.

 

CONDUCEREA UNIVERSITATII DIN ORADEA:

RECTOR

Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGAU - CV, ordin de confirmare

E-mail: bungau@uoradea.ro

Domenii de competenta: Ingineria Sistemelor de Productie. Management operational. Masini-Unelte.

 

PRORECTORI

Prof.univ.dr. Marcel ROSCA - Managementul Academic - CV, E-mail: mrosca@uoradea.ro

Domenii de competenta: termoenergetica, utilizarea energiei geotermale

 

Prof.univ.dr. Sorin SIPOS - Managementul Cercetarii si Relatii Internationale - CV, E-mail: ssipos@uoradea.ro

Domenii de competenta: istoria medie a romanilor, istoria istoriografiei romanesti

 

Conf.univ.dr. Marcela PRADA - Managementul Resurselor Materiale si Patrimoniu - CV, E-mail: mprada@uoradea.ro

Domenii de competenta: calculul structurilor, energetica constructiilor

 

Prof.univ.dr. Gheorghe TARA - Managementul Resurselor Financiare - CV, E-mail: itara@uoradea.ro, ioantara@yahoo.com

Domenii de competenta: finante, control financiar, standarde internationale de audit financiar, expertiza contabila si consultanta financiara

 

Conf.univ.dr. Simona TRIP - Managementul Serviciilor Studentesti si Sociale - CV, E-mail: spopa@uoradea.ro

Domenii de competenta: consiliere psihologica, psihoterapie

 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV

Prof.univ.dr.ing. Mircea GORDAN

E-mail: mgordan@uoradea.ro

 

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Crina GHERLEA - CV

E-mail: cgherlea@uoradea.ro

 

Alegeri academice 2011-2012