The Sigle of the University

 


Carta Universitatii din Oradea

Dezbatere in cadrul comunitatii academice asupra Codului de Etica, anexa 1 la Carta, adresa de inaintare, data 19.12.2012

Dezbatere in cadrul comunitatii academice asupra Metodologiei proprii de concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a posturilor didactice si de cercetare vacante in Universitatea din Oradea, anexa 3 la Carta, data 12.12.2012

Adoptata de Senatul Universitatii din Oradea in sedintele din 18 iulie 2011, 12 septembrie 2011 si readoptata in 17 octombrie 2011 in urma avizului MECTS (adresa MECTS nr.54364 / 3 octombrie 2011)

Carta Universitatii din Oradea

Anexa 1 - Codul de Etica si Deontologie Universitara

Anexa 2 - Regulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor la nivel de universitate (varianta actualizata in sedinta Senatului universitar din 14.11.2011)

Anexa 2 actualizata - Regulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor la nivel de universitate (varianta adoptata in sedinta Senatului universitar din 02.04.2012)

Anexa 3 - Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor pentru posturile didactice

Anexa 4 - Lista reglementarilor interne existente la Universitatea din Oradea in momentul adoptarii Cartei Universitare

 

Adresa MECTS nr.49417/28.07.2011 privind aplicarea si rezolvarea incompatibilitatilor prevazute de Legea educatiei nationale nr.1/2011

Model declaratie rude/afini