The Sigle of the University

 


Candidaturi pentru functiile de decan

Calendarul desfasurarii alegerilor partiale pentru functia de Director al Departamentului de Inginerie si Management - septembrie 2012

Calendarul de desfasurare a alegerilor partiale pentru functia de Director de Departament la Facultatea de Stiinte Economice

 

Lista prodecanilor facultatilor din cadrul Universitatii din Oradea

REZULTATELE CONCURSULUI PUBLIC PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DECAN 2012-2016

Programarea interviurilor pentru sustinerea planului managerial 18-20.06.2012

Candidaturi decani avizate de Consiliile Facultatilor

Postare dosare candidatura pe site

Actualizare calendar alegeri

Ghidul de desfasurare a concursului public pentru functia de decan 2012-2016

 

ORDIN privind confirmarea prof.univ.dr. Constantin Bungau in functia de rector al Universitatii din Oradea

Rezultatele alegerilor pentru functia de Rector al Universitatii din Oradea - 25.04.2012 (turul II)

Rezultatele alegerilor pentru functia de Rector al Universitatii din Oradea - 23.04.2012 (turul I)

Rezultatele alegerilor pentru functia de membru in Senatul universitar - 23.04.2012

Liste electorale pentru alegerile academice din data 23(25).04.2012 - cadre, studenti

Codul de desfasurare a intalnirilor cu candidatii la pozitia de rector al Universitatii din Oradea, intalniri organizate de catre Senatul universitar

Candidati pentru functia de Rector - 23.04.2012

     Bungau Constantin - formular de candidatura, CV, program managerial

     Chiriac Mircea-Adrian - formular de candidatura, CV, program managerial

     Felea Ioan - formular de candidatura, CV, program managerial

     Horga Ioan - formular de candidatura, CV, program managerial

     Ilies Alexandru - formular de candidatura, CV, program managerial

     Ionescu Gheorghe-Constantin - formular de candidatura, CV, program managerial

 

Depunere candidaturi la Registratura universitatii

Aviz MECTS asupra Regulamentulului de organizare si desfasurare a alegerilor si concursurilor pentru structurile si functiile de conducere la Universitatea din Oradea

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ALEGERILOR SI CONCURSURILOR PENTRU STRUCTURILE SI FUNCTIILE DE CONDUCERE LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA adoptat in sedinta Senatului universitar din 02.04.2012

 

CALENDAR ALEGERI

Calendarul alegerilor la UNIVERSITATEA DIN ORADEA: "functia de Rector"

Reprezentat al Facultatii de Teologie Ortodoxa "Episcop dr. Vasile Coman"

 

OMECTS 3552/15.03.2012 privind desemnarea domnului prof.univ.dr. Constantin Bungau ca ordonator de credite al Universitatii din Oradea

Rezultatul alegerii Presedintelui Senatului Universitatii din Oradea

RAPORT COMISIA DE ANALIZA SI SOLUTIONARE A CONTESTATIEI

 

Candidati pentru functia de Presedinte al Senatului universitar

Curila Sorin - formular de candidatura, CV

Caus Aurel-Vasile - formular de candidatura, CV

 

OMECTS nr.3455 din 6 martie 2012

Rezultatul alegerii Rectorului Universitatii din Oradea

Rezultatele alegerilor pentru membrii Senatului universitar (cadre didactice)

Anunt ALEGERI ACADEMICE 2011-2012 - RECTORUL UNIVERSITATII DIN ORADEA SI MEMBRII SENATULUI UNIVERSITAR (cadre didactice)

LISTA alegatori cadre didactice, cercetatori si studenti pentru alegerea Rectorului si a membrilor (cadre didactice) Senatului universitar

Invitatie la sedinta de informare a comunitatii academice asupra procedurilor de alegere a Rectorului si a membrilor Senatului universitar

Prezentare PowerPoint pentru dezbaterea publica privind informarea comunitatii academice asupra alegerii Rectorului si a membrilor Senatului universitar

Candidatii, cadre didactice si de cercetare, pentru functia de membru al Senatului universitar

 

Candidati pentru functia de Rector - 8.02.2012

Antal Craciun Cornel - formular de candidatura, punct de vedere juridic, CV, program managerial, adresa CNSAS

Ionescu Gheorghe-Constantin - formular de candidaturaCV, program managerial

 

Rezultatele alegerilor pentru membrii Senatului universitar (studenti)

Anunt organizare tururi de scrutin in vederea alegerilor membrilor studenti ai Senatului universitar

Lista candidatilor studenti pentru functia de membru al Senatului universitar

LISTA ALEGATORI STUDENTI PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR STUDENTI AI SENATULUI UNIVERSITATII DIN ORADEA

Rezultatele alegerilor pentru membrii Consiliilor Facultatilor: Facultatea de Arte, Facultatea de Constructii si Arhitectura, Facultatea de Drept, Facultatea de Geografie, Turism si Sport, Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei, Facultatea de Inginerie Energetica si Management Industrial, Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica, Facultatea de Istorie, Relatii Internationale, Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii, Facultatea de Litere, Facultatea de Medicina si Farmacie, Facultatea de Protectia Mediului, Facultatea de Stiinte, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Facultatea de Teologie Ortodoxa "Episcop dr. Vasile Coman", DPPPD

Candidaturi pentru Consiliul facultatii si pentru Senatul universitar

 

Adresa nr. 389/CB/13.12.2011

Ghid pentru organizarea si desfasurarea alegerilor academice 2011-2012

Componenta Biroului Electoral al universitatii

Regulament de organizare si desfasurare a alegerilor si concursurilor pentru structurile si functiile de conducere la Universitatea din Oradea

Formular de candidatura

Calendarul alegerilor academice 2011-2012 actualizat in sedinta Senatului universitar din 23 ianuarie 2012

 

Alegeri la Departamente validate in 19 decembrie 2011

Alegeri la Departamente validate in 31 octombrie 2011

Alegeri la Departamente validate in 17 octombrie 2011

 

Repartizarea cadrelor didactice titulare pe departamente (xls)

Alegeri septembrie 2011 (pdf)

Adresa MECTS alegeri (pdf)

 

Anunt rezultat oficial referendum (pdf)

Calendar referendum (doc)

ORDIN privind metodologia-cadru de organizare a Referendumului la nivel de universitati pentru alegerea modalitatii de desemnare a Rectorului si conducerilor academice (pdf)

PROCEDURA pentru desemnarea modalitatii de alegere a Rectorului (doc)

Birouri electorale ale sectiilor de votare (pdf)

Proces verbal - sedinta pentru alegerea presedintelui si a loctiitorului presedintelui Biroului Electoral al universitatii (pdf)

Proces verbal - realegerea presedintelui BE sectia 4 (doc)

Dezbatere referendum 2011 (ppt)

Afisare lista persoane cu drept de vot referendum 2011 (pdf)