The Sigle of the University

 


Concursuri Posturi didactice

Lista candidatilor care au obtinut aviz juridic pentru concurs - septembrie 2012

Lista candidatilor care nu au obtinut aviz juridic pentru concurs - septembrie 2012

Lista posturilor didactice si de cercetare scoase la concurs - septembrie 2012

Anunt privind SALARIUL MINIM DE INCADRARE pentru posturile didactice vacante scoase la concurs

Ghidul desfasurarii concursurilor pentru posturile didactice publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.237, partea a III-a, din 16 iulie 2012

Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante in Universitatea din Oradea

Metodologiile proprii de concurs ale facultatilor

Standardele minimale P1-3, P4, P5

Lista actelor necesare la inscriere (dosarul cu acte se va intocmi intr-un singur exemplar pentru asistent, sef lucrari, lector, respectiv in doua exemplare pentru conferentiar si profesor), coperta dosarului, cerere inscriere, declaratie pe proprie raspundere

CRITERII pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante

INFORMATII privind posturile didactice si de cercetare vacante propuse pentru scoatere la concurs in sem. II al anului univ. 2011-2012

MECTS - PORTALUL POSTURILOR VACANTE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR

 

 

CONCURS PUBLIC pentru OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR AL CSUD

Raport cu privire la concursul public pentru ocuparea postului de director al CSUD

Decizia de constituire a comisiei de concurs pentru alegerea in functia de director CSUD

Cerere de inscriere la concurs director CSUD - Barbu Stefanescu